Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.D. Kamphuis neemt afscheid van Ridderkerk

14-10-2021

Zondagmiddag 10 oktober nam ds. G.D. Kamphuis afscheid van de hervormde gemeente Singelkerk in Ridderkerk. Als tekst was gekozen voor Psalm 119:89 en 90a: ‘Voor eeuwig, Heere, staat Uw woord vast in de hemel. Uw trouw duurt van generatie op generatie.’ Het thema van de preek was: ‘Eeuwig duurt Uw trouw’. Ds. Kamphuis vergeleek Psalm 119 met een stille avond op het strand rond een kampvuur. Vuur dat hoog opvlamt en dan weer dooft. Eeuwenlang gaat Gods werk door. Soms heel stil, bijna ondergronds. Soms als een fel brandend vuur. Gaandeweg bloeit de omgang met God open. Zo werkt de Geest over deze wereld, in de gemeente en in de Singelkerk. Ds. Kamphuis eindigde zijn preek met: ‘Een mens mag stoppen. Er is een zevende dag! Ik heb van de kerk gehouden, mijn leven lang. Daar ben ik opnieuw geboren. Ik houd van haar en mocht mijn leven geven in de dienst van Christus, gedragen door de trouw van God. Zo geven we elkaar terug in Gods trouwe handen. En zo geef ik mijn actieve dienst terug in Zijn handen.’

Wethouder M. Oosterwijk voerde het woord namens de gemeente Ridderkerk. Hij gaf aan dat ds. Kamphuis de 41e voorganger is geweest van de Singelkerk. Gods trouw van generatie op generatie. Daarna sprak ds. C.H Hogendoorn. Hij overhandigde namens ‘de zeven vicarissen’ een boekje dat door hen is samengesteld en de veelzeggende titel Dienaar Dinand draagt. Namens de classis, de werkgemeenschap en de algemene kerkenraad van Ridderkerk kenschetste ds. E. de Mots zijn collega in vijf typeringen: liefde, oprechte interesse, samenbinder, trouw en passie. Ouderling H. Vergunst sprak namens de wijkgemeente. Hij vergeleek ds. Kamphuis met de figuur van een priester. Een priester leeft dicht bij God en dicht bij het volk. En een priester bemiddelt tussen God en de mensen. Hij liet de dominee en zijn vrouw toezingen Psalm 84:6. Bij alle dank die werd uitgesproken, werd elke keer mevrouw Kamphuis nadrukkelijk betrokken. Samen zijn zij dienstbaar geweest aan alle zeven gemeenten die zij hebben gediend. Half januari hopen ze te verhuizen naar Barneveld.