Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.H. Kruijmer doet intrede in Wapenveld

18-08-2022

Ds. G.H. Kruijmer is zondag 10 juli bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Wapenveld (wijk Noord). De bevestigingsdienst werd geleid door zijn vader, ds. L. Kruijmer uit Ede, en door ds. A. van der Stoep van wijk Zuid. Eerstgenoemde verzorgde de preek. De Schriftlezing was 2 Timotheüs 2:1-15. De tekst voor de preek, met als thema ‘Onze blijvende opdracht’, was het laatste vers: ‘Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.’ Dat gaat onze krachten te boven. Maar we hoeven niet alleen te gaan. Onze bekwaamheid is uit God. Dan mag je ervaren dat we de kracht niet uit onszelf hebben, maar van Israëls God, Die krachten geeft.

Ds. Kruijmer deed ’s middags intrede. Hij bediende het Woord vanuit Psalm 45. Hierbij stonden de verzen 5 en 18a centraal: ‘Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid; Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren. Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties;’ Heeft de kerk toekomst? Jazeker, daar zorgt God Zelf voor. Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij alle generaties. Het éigenlijke werk wórdt voor ons gedaan. Christus gaat ons voor en wij zijn gezanten van Christus’ wege. Laat u met God verzoenen.

Na de dienst werd ds. Kruijmer toegesproken door burgemeester J.W. Wiggers van de gemeente Heerde. Ds. Van der Stoep sprak als naaste collega-predikant zijn verlangen uit om schouder aan schouder samen in de gemeente de Heere te mogen dienen in de verkondiging van het Woord, in het pastoraat, catechese en alle andere taken die op hun schouders gelegd zijn. Ouderling C. Keizer sprak woorden van welkom namens de gemeente en kerkenraad. In gebed dankte hij de Heere voor Zijn weldaden en bad hij om ds. Kruijmer te zegenen en tot zegen te stellen.

Ds. Kruijmer had 3 juli afscheid genomen van de gemeente van Lage Vuursche. Wijk Noord was sinds het afscheid van ds. J.K.M. Gerling op 10 oktober 2021 vacant.