Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.H. Molenaar neemt afscheid van Doornspijk

14-01-2021

Ds. G.H. Molenaar heeft zondagmiddag 20 december afscheid genomen van de hervormde gemeente in Doornspijk. Hij deed dat met de woorden uit Johannes 14:18: ‘Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.’ Het thema van de preek was ‘Jezus’ belofte aan wezen’ met daarbij drie aandachtspunten: 1) Tot wie spreekt Hij…? 2) Wat zegt Hij…? 3) Wat belooft Hij…?

Ds. Molenaar werd via videoboodschappen toegesproken door burgemeester Jan- Nathan Rozendaal en classispredikant dr. W. van Iperen. Ds. B.L.C. Aarnoudse (CGK) voerde namens de plaatselijke kerken het woord. Ouderling-scriba M. van der Zwan sprak namens kerkenraad en gemeente ds. Molenaar en zijn gezin toe. Ds. Molenaar werd op 6 april 2014 bevestigd in het ambt van predikant door zijn vader, ds. P. Molenaar uit Barneveld.

Dankzij de groei van de gemeente kon de 55-procents aanstelling al vrij snel worden omgezet in een voltijds predikantschap. Ds. Molenaar is inmiddels bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente van Genemuiden.