Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.H. Nijland neemt afscheid van Mastenbroek

20-01-2022

In een kerkdienst voor een beperkt aantal genodigden nam op 9 januari ds. G.H. Nijland afscheid van de hervormde gemeente in Mastenbroek. De dienst was mee te beleven via kerkdienstgemist.nl. Tekst voor de verkondiging was 2 Timotheüs 2:2: ‘En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook jzen.’ Thema van de anderen te onderwijzen.’ Thema van de preek was ‘Ontvangen en doorgeven.’ Achter in de kerk hangen twee borden met de namen van de 45 voorgangers die voor ds. Nijland in Mastenbroek stonden. Je bent als dominee er één in een lange rij, gedurende honderden jaren waarin het gaat om ontvangen en doorgeven. Die borden getuigen van Gods trouw op deze plaats.

Wat Paulus gesproken heeft, over Jezus Christus en Dien gekruisigd, over de liefde van God in Jezus Christus, over verzoening en bevrijding, over twee manieren van leven: een oude manier, zonder God en een nieuwe manier: met God, waarin niet meer ik in het middelpunt staat, maar de ander, zoals Jezus dat heeft voorgedaan. De persoonlijke vraag aan ons allen is: wat doe jij met wat je van God ontvangen hebt? In het beeld van een estafette: als het stokje wel ontvangen is, maar gevallen en niet doorgegeven, dan krijgen we van God een herkansing: als het stokje van het Evangelie gevallen is, mogen we het oppakken en verwonderd doorgeven.

De scheidende predikant en zijn vrouw werden na de verkondiging toegesproken door ing. E.J. Bilder, burgemeester van Zwartewaterland. Daarna sprak ds. H.B. van der Knijff uit Wilsum, namens de werkgemeenschap van predikanten, de classis en de hervormde gemeente in Wilsum, waar ds. Nijland tweemaal consulent is geweest. Vervolgens sprak ds. J.E. de Groot uit Ede, als voormalig collega in Peru en als zijn bevestiger in Meteren/Est en in Mastenbroek. Als laatste sprak ouderling A. Palland, namens de gemeente. Op zijn verzoek zongen de vier zangers vanaf een plek naast het orgel ds. en mw. Nijland Psalm 134:3 toe.

Ds. Nijland is per 1 januari met emeritaat gegaan en woont inmiddels in zijn geboorteplaats Rijssen.