Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.H. Vlijm doet intrede te Wezep

26-08-2021

Ds. G.H. Vlijm is zondag 18 juli bevestigd als dienaar van het goddelijke Woord in de hervormde gemeente Wezep, wijk Dorpskerk. De bevestigingsdienst werd geleid door de consulent, ds. J.W. Hooydonk uit Oldebroek. Hij preekte over Handelingen 26:16: ‘Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal.’

Na het uitspreken van het jawoord werd ds. Vlijm verbonden aan de gemeente, die na het vertrek van ds. C. van de Worp één jaar vacant is geweest. Hierna sprak ds. Hooydonk de nieuwe predikant, zijn gezin en de gemeente toe. Na de dienst dankte de preses van de kerkenraad, R. de Groot, ds. Hooydonk voor de goede en vruchtbare samenwerking.

In de middagdienst deed ds. Vlijm intrede. De Schriftlezingen waren uit Johannes 3:26- 30 en Mattheüs 11:1-19. Het thema was: ‘Op weg naar de bruiloft?’ De aandachtspunten waren: 1) Kent u de Bruidegom? 2) Kent u de bruid? 3) Kent u het verlangen naar de bruiloft?

De hemelse Bruidegom werd geschilderd in al Zijn schoonheid en genegenheid om de bruid te werven, hoewel deze van nature zwart is. Maar in de ogen van de Bruidegom kan zij door Zijn bloed toch liefelijk zijn. Na de dienst spraken wethouder B. Engberts namens de gemeente Oldebroek en ds. I. Pauw namens de algemene kerkenraad en de classis en andere organen ds. Vlijm en zijn gezin toe. Ten slotte sprak de preses van de wijkkerkenraad, ouderling R. de Groot. Hij liet ds. Vlijm en zijn gezin toezingen: Psalm 147:6, een psalm als een wens voor de nieuwe dominee, maar ook een psalm die verwoordt wat door de gemeente ervaren is bij het beroepingswerk in het afgelopen jaar. Ds. Vlijm sloot af met een dankwoord.

Ds. Vlijm kwam van Nieuwer Ter Aa, waar hij bijna acht jaar stond.