Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.H. Vlijm neemt afscheid van Nieuwer Ter Aa

19-08-2021

Ds. G.H. Vlijm heeft zondagmiddag 11 juli afscheid genomen van de hervormde gemeente van Nieuwer Ter Aa. Bijna acht jaar lang heeft hij, met Gods hulp, de gemeente mogen dienen door steeds maar weer te wijzen op het Lam van God, Dat de zonden van de wereld weg draagt/ gedragen heeft. Tijdens de afscheidsdienst verkondigde hij het Woord vanuit Deuteronomium 30, met als kerntekst vers 19b: ‘Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw zaad.’ Het thema van de preek was: belangrijkste keus van het leven!

Mozes staat op de grens van het beloofde land. Het beloofde land is in zicht en hij ziet het volk Israël voor zich. Mozes weet dat hij aan het einde is gekomen van zijn leven. Hij staat niet stil bij alles wat er verkeerd is gegaan. Hij wijst op Jezus. Het is niet ‘zomaar’ hoe je leeft, en daarom moeten we eerlijk zijn: Kies dan. Kies toch het Leven. Kies de Heere Jezus. En als je niet weet hoe het moet: Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren. De Heere staat nog te lokken: Kom dan. Kies dan. Verwacht het maar van Mij. Kies het leven. Wanneer je met de Heere verbonden mag zijn, is er vrede in je hart en eeuwige toekomst. Hoe dat kan? Door Die Ene, Die voor ons heeft gekozen, Die de heerlijkheid achter Zich heeft gelaten en de schande heeft veracht. Hij is de dood ingegaan, opdat wij nooit meer van God verlaten zouden hoeven worden.

Namens de kerkenraad van de gereformeerde gemeente te Nieuwer Ter Aa werd ds. Vlijm toegesproken door ouderling G.J. Lindhout. Ouderling C. van der Vliet sprak namens de kerkenraad, nadat hij namens het college van B&W en de werkgemeenschap een dankwoord had voorgelezen.

De gemeente zong ds. Vlijm en zijn gezin Psalm 121:1,3 en 4 toe. Ds. Vlijm is 18 juli bevestigd in de hervormde gemeente, wijk Dorpskerk, te Wezep.