Waar bent u naar op zoek?

Ds. G. Herwig neemt afscheid van Nunspeet

18-08-2022

Zondagmiddag 17 juli heeft ds. G. Herwig, in verband met zijn emeritaat, afscheid genomen van de hervormde gemeente Nunspeet. Hij was ruim dertien jaar verbonden aan de wijkgemeente Dorpskerk. De schriftlezing was Psalm 145. De verzen 20 en 21 vormden de tekst. ‘De Heere bewaart allen die Hem liefhebben, maar Hij vaagt alle goddelozen weg. Mijn mond zal van de lof van de Heere spreken, alle vlees zal Zijn heilige Naam loven, voor eeuwig en altijd.’ Het thema voor de prediking was ‘Uit aller mond…!’, wat werd uitgewerkt in drie gedachten: 1. De mond die jubelt; 2. De mond die verstomt; 3. De mond van mijn Heiland.

In deze psalm zet David in met de Heere mijn God en Koning te noemen en Die zal hij roemen. Dat is belangrijk ‘het mijnen van het geloof’. Aan het einde heeft hij het ook over de lof van de Heere spreken. Waar de mond vol van is, loopt de mond van over. Degenen die God liefhebben, worden door Hem bewaard, maar de goddelozen worden weggevaagd. De vraag die we ons moeten stellen, is: ‘Zijn wij misschien ook nog zo’n goddeloze?’ Dat zijn mensen die zonder God leven. Dit kunnen ook kerkmensen zijn. In de zondagse erediensten worden we telkens in de verkondiging van het Evangelie opgeroepen tot geloof en bekering. Een belangrijk aspect is ook dat dat ‘bewaren’ niet van onze kant komt, maar gegrond is op de verbondstrouw van de Heere. Als de psalm spreekt over Zijn heilige Naam, dan mogen we ook aan Christus denken. David mocht die heilige Naam loven en dat zegt hij ook van alle vlees. Allen die Hem door een waar geloof mogen kennen, zullen Hem voor Gods troon ontmoeten: het Lam staande als geslacht. Dat zal over kerkmuren heen zijn. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen. Ds. Herwig werd toegesproken door waarnemend burgemeester C.W.J. Blom namens de burgerlijke gemeente Nunspeet, door F.A. van den Berg namens de algemene kerkenraad, het ministerie van predikanten en de werkgemeenschap Nunspeet-Elburg en door ouderling J.H. van Hekezen namens de wijkkerkenraad en de wijkgemeente. De