Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.J. Anker doet intrede in Nieuwerkerk aan den IJssel

02-02-2023

Na een vacante periode van ruim tweeëneenhalf jaar werd ds. G.J. Anker op zondag 22 januari verbonden aan wijkgemeente 1 van de hervormde gemeente in Nieuwerkerk aan den IJssel. De dienst werd geleid door ds. A.W. van der Plas. Hij preekte over Romeinen 10:13-15. Het is God Zelf Die ervoor zorgt dat Zijn dienaren gezonden worden. Hij is de Bron.

In de middagdienst deed ds. Anker intrede. Hij preekte over Handelingen 8:29 en 35, over Filippus die door een engel van God naar de kamerheer gestuurd wordt. Ds. Anker begon zijn preek met de vraag ‘Wat verwacht je ervan?’ Wat zou de verwachting van Filippus zijn geweest? De Heilige Geest maakte hem de weg duidelijk: ‘Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.’ Zo mogen we als predikant en gemeente samen optrekken. De kamerheer begreep niet wat hij las. Filippus mocht hem vanuit de profeet Jesaja de Schriften uitleggen en wijzen op het Lam. Hij mocht Jezus in het middelpunt zetten.

Dat Evangelie breidt zich uit door Woord en Geest, het is niet vrijblijvend, God wil het oude nieuw maken. De reis van de kamerheer die leek te mislukken, eindigt erin dat hij gedoopt wordt, levend water ontvangt, ingevoegd wordt in het verbond. De vraag ‘Wat verwacht je?’ wordt omgebogen naar de vraag ‘van Wie verwacht je het?’ We mogen het van Jezus verwachten.

Ds. Anker werd namens de burgerlijke gemeente Zuidplas toegesproken door wethouder J.W. Schuurman. Ds. J.W. Sparreboom sprak een woord van welkom namens de algemene kerkenraad, namens wijkgemeente 2, namens de classis en namens de werkgemeenschap. Ouderling P.J. Koppenaal sprak ds. Anker toe namens wijkgemeente 1. De gemeente zong de predikant en zijn gezin Psalm 84:1 en 3 toe.