Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.J. Anker neemt afscheid van Ooltgensplaat

19-01-2023

Op zondagmiddag 8 januari heeft ds. G.J. Anker, na viereneenhalf jaar, afscheid genomen van de hervormde gemeente Ooltgensplaat/Langstraat. Op 22 januari hoopt hij bevestigd te worden in de Oude kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel. De Schriftlezing was 1 Samuel 7:2-14 en Handelingen 4:8-12. Centraal in de preek stond 1 Samuel 7:12: ‘Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mizpa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer en zei: Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen.’

Ds. Anker zei dat wij elkaar moeten loslaten, dat de kleine herder gaat, maar weet: de grote Herder blijft. Vanmiddag staan we stil bij de resultaten uit het verleden. Dat gebeurde ook in de geschiedenis bij Samuel, toen hij tegen het volk sprak: ‘Richt uw hart op de Heere.’ Samuel werd geroepen om leiding te geven aan de Israëlieten. Ook toen hadden de grootmachten de overhand. Tot- dat God ingrijpt via Samuel. Ook hij was hiertoe geroepen en zei: ‘Spreek, Heere, want Uw knecht hoort!’ Zo mocht ik ook hier in Ooltgensplaat geroepen worden en werd ik in dit ambt bevestigd met de woorden: ‘Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker bent u.’ Hij zag naar ons om en zo mochten we rekenen op de steun van de Heere. Steeds weer klonk: Zie op de gedenksteen! We moeten luisteren naar Zijn roepen. Door de naam van Jezus Christus worden we opgeroepen Hem te volgen, want Hij heeft alles volbracht. Eben-Haëzer, op hoop van zegen? Nee, er is toekomstperspectief. Zie op Jezus’ overwinning op Golgotha. In geloof alles vasthouden, door te zien op die Steen, en dan kunnen we verder trekken met die bede: Onze hulp is van de Heere!

Aansluitend zong de gemeente Psalm 103:1, 2 en 3. Ds. Anker werd toegesproken door ds. L.W. den Boer namens de werkgemeenschap van predikanten. Ouderling-scriba H.J. Bom bedankte namens de kerkenraad. Er is veel gebeurd in de afgelopen 4,5 jaar, maar de Heere was erbij, Hij ging ons voor: Eben- Haëzer. De gemeente zong daarna de familie Anker Psalm 67:1 en 3 toe.