Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.J. Krol neemt afscheid van Geldermalsen

18-02-2021

Op zondag 14 februari nam ds. G.J. Krol na 16,5 jaar afscheid van de hervormde gemeente van Geldermalsen. Hij las uit Efeze 3:14-21. Het thema van de prediking was ‘In Christus verbonden’. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. (Hebr.13:8)

Hij hield de gemeente voor zicht op de belofte voor Israël te houden. De belofte voor Israël is er ook voor de heidenen. Hij drukte de gemeente op het hart zich niet door vreemde leringen te laten meeslepen, maar de gemeenschap te zoeken van Jezus Christus, Die voor onze zonden is gekruisigd. Niet het beroemde ‘home is where the heart is’, maar omgekeerd, ‘where the heart of God is, there is home’.

Namens de werkgemeenschap Geldermalsen werd ds. Krol toegesproken door ds. C.M. Blokland-den Hertog. Zij wees onder meer op de vreugde die ds. Krol vindt in het ontdekken van verbanden tussen teksten en bijbelboeken en in het proeven van de woorden in de grondtalen.

De voorzitter van de kerkenraad, J. Vleugel, gaf in zijn toespraak aan het meest dankbaar te zijn voor de inzet van ds. Krol voor opbouw van de gemeente. Ds. Krol was er als dorpsdominee navolger van Hoedemakers ‘Heel de kerk en heel het volk’. ‘In uw prediking voel je als het ware dat God aan het werk is.’ Vleugel sloot zijn toespraak af met de tekst uit Psalm 43 ‘Hoop op God want ik zal Hem weer loven.’

Verder kreeg ds. Krol een lantaarn van de nevendienst met daarop de namen van de kinderen en de wens: God schijnt altijd genoeg licht op je pad om de volgende stap te zetten. De gemeente bedankte ds. Krol, zijn vrouw en zijn kinderen met een afscheidsvideo en fotogedenkboek.

‘Zowel voor Geldermalsen als in Baarn geldt: present, future and past, heden, verleden en toekomst in Christus verbonden.’ Ds. Krol heeft een beroep naar de hervormde gemeente te Baarn (Calvijnkerk) aangenomen.