Waar bent u naar op zoek?

Ds. G.J. Roest neemt afscheid van Huizen

28-10-2021

Na ruim acht jaar als predikant aan de wijkgemeente Zenderkerk te Huizen verbonden te zijn geweest, nam ds. G.J. Roest op 10 oktober afscheid. Tijdens de afscheidsdienst ’s middags werd in de preek stilgestaan bij Genesis 1:31 t/m 2:3 en Hebreeën 4:3 t/m 16, als afsluiting van een prekenserie over de schepping. De scheppingsgeschiedenis eindigt daarmee dat God Zijn werken voltooit.

God doet grote werken. Dan komt de mens en die begint in de rust van God en daar mag hij ook steeds naar toeleven. Het werk van de mens wordt begrensd. We zijn hier even.

Dat geldt ook voor een predikant. De mens stopt een keer en legt zijn werk neer. God maakt alles goed, het is Zijn werk. Thema van de preek was: ‘Binnengaan in de rust van God’, met daarbij aandacht voor drie punten. 1) Wekelijks, als richting in de tijd, naar de rustdag toe. Rusten in de relatie met God in een relatie van hart tot hart. God zegent die dag en we mogen die ontvangen als een geschenk. 2) Door het hart, het verharde hart dat open mag gaan door de grote Hogepriester. God communiceert van hart tot hart. Door er te zijn en door het Woord. De Bijbel is het boek dat je leven redt. 3) Door Jezus kunnen we de rust binnen gaan. Het gaat erom dat we de belijdenis vasthouden en dat we niet ongehoorzaam zijn. Jezus is de grote Hogepriester, Die de hemelen is doorgegaan. Wij zijn nu nog pelgrims, we zijn nog onderweg. De rust is nu bereikbaar, maar er is ook een rust die nog komt. Als we maar dicht bij Jezus zijn, dan is het goed.

Na de preek werden ds. Roest en zijn vrouw en kinderen toegesproken door de scriba van de wijkgemeente, Henrik Bor, en door de voorzitter van de algemene kerkenraad, Andy Makkinje. In een slotwoord sprak ds. Roest een dankwoord uit. Ds. Roest deed 24 oktober intrede in de wijkgemeente Oostpoort te Gouda.