Waar bent u naar op zoek?

Ds. G. Lugthart doet intrede te Kamerik

01-07-2021

Zondag 20 juni vond de bevestiging en intrede plaats van ds. G. Lugthart in de hervormde gemeente te Kamerik. Ds. H.G. de Graaff uit Nieuwerbrug leidde ’s morgens de bevestigingsdienst. De tekst voor de prediking was Johannes 1:6,7: ‘Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.’ Het thema van de preek was: ‘Een getuige van het Licht’.

Ds. De Graaff gaf ds. Lugthart mee dat hij als de maan een reflector mag zijn van Gods licht. Door in het licht van God te staan mag je als dominee en gemeenteleden Gods liefde laten zien en reflecteren in de wereld om je heen. Ds. Lugthart en zijn gezin werd de zegenbede uit Psalm 134:3 toegezongen. Voorafgaand aan de intrededienst werd ds. Lugthart toegesproken door ds. W.T.V. Verhoeven (classispredikant Utrecht), consulent ds. H.G. van der Ziel en ouderling A. Gouderjaan (preses kerkenraad). Enkele jongeren uit de gemeente zongen het gezin Lugthart toe.

Ds. Lugthart preekte over Romeinen 1: 11,12: ‘Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.’ Het thema was: ‘Verlangen voor Kamerik’.

Het verlangen van Paulus voor de gemeente te Rome trok ds. Lugthart door naar de gemeente Kamerik. Het is het verlangen van ds. Lugthart om elkaar te bemoedigen en te versterken in het geloof. De Heere is hiervoor niet afhankelijk van zondige mensen, maar Hij gebruikt hen.

Ds. Lugthart riep op om, in dankbaarheid voor de aan jou gegeven gemeente, je gaven beschikbaar te stellen tot opbouw van Gods gemeente. Ds. Lugthart ziet ernaar uit om samen met de gemeente te delen in Gods Woord en de sacramenten. Ds. Lugthart diende voor Kamerik de hervormde wijkgemeente Maranatha te Katwijk aan Zee.