Waar bent u naar op zoek?

Ds. G. Lugthart neemt afscheid van Katwijk aan Zee

24-06-2021

Ds. G. Lugthart heeft zondag 6 juni afscheid genomen van de hervormde gemeente in Katwijk aan Zee (wijkgemeente Maranatha). Voorafgaand aan de dienst werd de predikant toegesproken door burgemeester C.L. Visser namens de burgerlijke gemeente van Katwijk, door voorzitter J. van der Plas van de algemene kerkenraad, door de consulent ds. D. Jongeneel en door ouderling J. Berkheij namens de kerkenraad.

Nadat ds. Lugthart Psalm 90:9 was toegezongen, sprak hij een dankwoord uit.

De tekst voor de preek was Filippenzen 4:4, met als thema ‘Geen tranen, maar blijdschap’. Er is een band gegroeid, maar de wegen gaan uit elkaar. Er zijn zorgen, de zee is niet glad. Wat is de juiste koers? Is er alleen weemoed en bezorgdheid? Dat zou niet goed zijn, dat mag niet de stemming bepalen. Nee, verblijd u! De grondhouding is blijdschap en vreugde. Blijdschap is een aangelegen punt voor Paulus. Hij schrijft de brief vanuit de gevangenis en er zijn zorgen over de gemeente. Toch is de toon van de brief niet somber of moedeloos. De toon is blijdschap. Onze diepste blijdschap vinden we in Hem. Onze gedachten en hart richten we op Hem. Blijdschap en genade klinken bijna hetzelfde in het Grieks. Bijbelse blijdschap heeft zijn wortels in de genade. God is genadig en goedertieren. We zijn op genade aangewezen.

Voor ons is die gratis, maar door Jezus is deze genade duur betaald met Zijn bloed. Hij wil ons reinigen van alle ongerechtigheid. Er is zoveel in Hem om je in te verheugen. Het kennen van Hem en Zijn genade geeft vreug-de en hoop. We mogen het in geloof van Hem verwachten, in tegenspoed toch blij zijn, denkend aan Zijn liefde, ondanks alles. Het is gave en opgave tegelijk. Zijn we een blijde gemeente van hoop en genade, levend uit de vreugde van de Heere? Vertrouw jezelf en de gemeente toe aan Hem. We hebben een God, Die zoveel geeft. Afscheid nemen is opstaan in de vreugde met Hem.

Ds. Lugthart was sinds 2016 verbonden aan Katwijk aan Zee. Op zondag 20 juni is ds. Lugthart bevestigd in de hervormde gemeente te Kamerik.