Waar bent u naar op zoek?

Ds. G. van Goch neemt afscheid van Scherpenzeel

30-06-2022

Zondag 12 juni nam ds. G. van Goch afscheid van de hervormde gemeente te Scherpen

zeel. Hij gaat met emeritaat. In de afscheidsdienst preekt hij over de Aäronitische zegen uit Numeri 6:22-27. Het thema van de dienst was ‘Gezegend’. Ds. Van Goch zei dat de zegen van God is als de hand op het hoofd. Als een moeder zich buigt over de wieg van haar kind, dan beseft het kind: ik ben niet alleen.

In Numeri 6 staat de zegen na offers, na ontmoeting: je moest je reinigen om een heilig offer te kunnen brengen, zo staat de zegen gelijk aan genade. De zegen leidt tot verootmoediging en het besef: ik moet leven van genade.

De opbouw van de zegen in Numeri 6 is bijzonder: drie keer wordt de Naam aangeroepen en dan resteren twaalf woorden, zoals er twaalf stammen waren, respectievelijk twee, vier en zes voor de drie verzen. Zo waaiert de zegen uit en verspreidt deze zich steeds verder: de zegen van de Heere schept overvloed. Het herinnert ons als nieuwtestamentische gemeente aan de uitstorting van de Geest op het pinksterfeest. Volgens vers 27 werd met de zegen de Verbondsnaam van God op het volk gelegd. Vanuit Hebreeën 10:4 legde ds. Van Goch de verbinding tussen de zegen en het bloed van Jezus Christus. In Zijn Naam worden wij gezegend. Na honderden keren mocht ds. Van Goch ook in deze dienst in naam van de Heere de zegen op de gemeente leggen: u hoeft niet alleen verder, God gaat met u mee! Ds. Van Goch werd in deze dienst toegesproken door zijn plaatselijke collega ds. G.C. Bergshoeff en door J. Gerritsen, voorzitter van de kerkenraad, namens de gemeente. Ds. Van Goch is 32 jaar gemeentepredikant geweest. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in Besoyen (1990-1995), daarna volgden Ochten (1995-2001), Huizen (2001- 2013) en Scherpenzeel (2013-2022). Fam. Van Goch blijft in Scherpenzeel wonen.