Waar bent u naar op zoek?

Ds. G. van Zanden neemt afscheid van Urk

20-01-2022

Zondagmorgen 9 januari heeft ds. G. van Zanden afscheid genomen van de gereformeerde kerk op Urk. Na 4,5 jaar in deze gemeente gediend te hebben, gaat hij naar de hervormde gemeente in Katwijk aan Zee. Hij verruilt daarmee de ene vissersplaats voor de andere.

Ds. Van Zanden preekte over Lukas 7:32: ‘Zij zijn gelijk aan kinderen die op de markt zitten, en elkaar toeroepen en zeggen: Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild.’ Het is een korte gelijkenis van de Heere Jezus, waarin het gaat over spelende kinderen op de markt. Hierin werd de rol van Johannes de Doper als wegbereider van Christus verbonden aan het treurspel van de kinderen (en daarmee aan de wet).

De Heere Jezus werd in het licht geplaatst van het vrolijke spel en daarmee van de genade en verlossing. De uiteindelijk vraag voor ons is: zijn wij toeschouwer of spelen wij mee? Ds. Van Zanden eindigde met een dringende oproep: ‘Schuif bezwaren aan de kant, er is voor ieder een plek. Vraag maar om geloof, want Hij laat geen bidder staan.’

Na afloop van de dienst waren er diverse sprekers. Burgemeester C.H. van den Bos noemde het zielenheil van de gemeente de drijfveer van de scheidende predikant. Ds. K. van der Kamp sprak namens de classis. Hij noemde het verbinden van het Woord van God aan de praktijk een typisch kenmerk. De tweede preses van de wijk van ds. Van Zanden haalde een uitspraak van hem aan dat de kerk geen sportvereniging is waar mensen onmisbaar zijn. Collegapredikant ds. A.C. Kelemen memoreerde dat zij elkaar lange tijd bij de achternaam noemden en trok een lijn naar het leger en de geestelijke strijd. De voormalige scriba van wijk Oost haalde een kenmerkend citaat aan (‘God verlost nooit een beetje’) en preses Brouwer van de kerkenraad sloot af met ‘Hij is erbij, Hij heeft de weg al gelopen.’

Ds. Van Zanden hoopt zondag 23 januari bevestigd te worden en intrede te doen in de Oude Kerk van Katwijk aan Zee.