Waar bent u naar op zoek?

Ds. G. Wassinkmaat neemt afscheid van Gameren

29-04-2021

Nadat ds. G. Wassinkmaat gedurende ruim veertig jaar vier gemeenten (Westbroek, Oene, Hoevelaken en Gameren) heeft mogen dienen, heeft hij op zondagmorgen 18 april afscheid genomen van de hervormde gemeente Gameren vanwege aan hem verleend emeritaat. Ds. Wassinkmaat heeft de gemeente twaalf jaar gediend. Het grootste deel van de gemeente, familie en vrienden waren thuis met de kerk verbonden via beeld- en geluidsverbinding. Na votum en groet werd door enkele ambtsdragers Psalm 68:10 gezongen. ‘Het gaat vandaag niet om een dominee die vertrekt, maar om de levende Koning, Die blijft en zorgt voor Zijn gemeente.’ Die zorg heeft ds. Wassinkmaat de jaren door zelf mogen ervaren. Zijn lof mag bezongen worden. Ds. Wassinkmaat bediende het Woord uit Handelingen 20:32, met als thema ‘Paulus’ afscheid van de gemeente’. Hij vertrouwt

Paulus is op weg naar Jeruzalem en wil nog graag afscheid nemen van de ouderlingen van Efeze. In zijn afscheidsgroet draagt hij hen op aan God en het woord van Zijn genade. Gods onverdiende genade, gegeven door het bloed van Zijn Zoon. Zo legde Hij het fundament. Hij bouwt ook verder, ondanks alle tegenstand van binnenuit en van buitenaf.

Zijn macht is niet te stuiten. Door de strijd en de aanvechting heen brengt Hij thuis.

Na de dienst sprak ds. Wassinkmaat diverse instanties waarmee hij samengewerkt heeft en de gemeente toe. Vervolgens werden ds. en mw. Wassinkmaat toegesproken door burgemeester P.C. van Maaren namens de gemeente Zaltbommel, door ds. M. Maas (Dordrecht) namens de leervicarissen, door consulent ds. J. de Jong (Nijkerk), door ds. B.A. Belder (Brakel) door middel van een brief namens de werkgemeenschap en door ouderlingscriba E.J. Koenen namens kerkenraad en gemeente. De kerkenraad zong, mede namens de gemeente, ds. en mw. Wassinkmaat de zegenbede uit Psalm 134:3 toe. Ds. en mw. Wassinkmaat vestigen zich in Ede.