Waar bent u naar op zoek?

Ds. H. Born neemt afscheid van Rouveen-Staphorst

06-04-2023

Ds. H. Born nam op 2 april afscheid van de hervormde gemeente Rouveen. Hij preekte over Jeremia 1:11-12, dezelfde tekst als waarmee hij op 20 september 1987 intrede deed in zijn eerste gemeente, de hervormde gemeente Stavenisse. De Heere geeft aan de profeet Jeremia een voorbeeld uit de na- tuur om aan te tonen dat Hij doet wat Hij belooft. De amandeltak bloeit als eerste na de winterperiode. Zijn beloften geven ons hoop. Dat is de grote tegenstelling met alles wat we in de wereld om ons heen zien gebeuren. Mensen kunnen worstelen met de vraag of de Heere al het onrecht wel ziet. Ook Jeremia worstelde daarmee. Hij wordt in een moeilijke periode geroepen als profeet om een dubbele boodschap te brengen. Het is een boodschap waarin het gaat over de afbraak van het volk van Israël als oordeel over de zonde, maar het is ook een boodschap van op-bouw en bloei, omdat God Zijn gegeven belofte ook waarmaakt. De Heere waakt en geeft een nieuw begin.

Zo heeft ds. Born zijn ambtsperiode mogen ervaren. Het was de Heere, Die waakte. Tegelijk heeft Hij de verantwoordelijkheid ervaren van het gesproken Woord. Het is geen woord van een predikant, maar een Woord van gewicht, omdat je als predikant mag staan in de dienst van de Heere. Het bewijs dat de Heere Zijn Woord waarmaakt, werd duidelijk in de komst van de Heere Jezus. Diezelfde belofte mogen ook wij geloven, omdat God Zijn wederkomst heeft aangekondigd.

Na enkele persoonlijke woorden werd ds. Born achtereenvolgens toegesproken door wethouder A. Mussche namens de burgerlijke gemeente Staphorst, diaken J. Stam namens de classis Overijssel-Flevoland, ds. W. van Vreeswijk namens de werkgemeenschap Zwolle en het ministerie van de plaatselijke gemeente. Ten slotte sprak ouderling D. Roo als scriba van wijk 1 en lid van de algemene kerkenraad. De kerkenraad zong de predikant Psalm 84:1 toe, waarna de gemeente vers 6 zong.

Ds. Born gaat met emeritaat en is in Hasselt gaan wonen. Hij diende Rouveen ruim vijftien jaar. Eerder stond hij achtereenvolgens in Stavenisse, Asperen en Brakel.