Waar bent u naar op zoek?

Ds. H. Born, Rouveen (pag. 19) is verhuisd naar Lakensnijdersgilde 109, 8061 DJ Hasselt; tel. 038-4547238/06-15175297, ds.h.born@gmail.com. Hij hoopt begin april met emeritaat te gaan.

03-02-2022

Mw. I. Schaap-Groeneveld, Veenendaal (pag. 47) is overleden.

Het emailadres van ds. H. Klink, Hoornaar (pag. 13) is gewijzigd in: hubrechtklink@ kpnmail.nl.