Waar bent u naar op zoek?

Ds. H.J. Hegger

W.J. Vrij
Door: W.J. Vrij
28-12-2021

In De Waarheidsvriend (9 dec.) las ik met aandacht de terugblik op het leven van ds. H.J. Hegger. Het is misschien aardig om iets te horen hoe ik als kind van ca. 15 jaar ds. Hegger heb meegemaakt. Ons gezin woonde in Den Bosch en was gereformeerd. Mijn vader was waarschijnlijk ouderling, want dat was hij vaak. Op een zondag kwam hij thuis met ds. Hegger, een uit Brazilië uitgetreden priester! Voor ons als jongens machtig interessant. Mijn vader, alleen maar lagere school, maar goed op de hoogte van de gereformeerde leer, vertelde van Herman Bavinck, Kuyper etc. En ds. Hegger vroeg en luisterde. Hij heeft bij ons de middagmaaltijd gebruikt.

Enige tijd daarna was er in de gereformeerde kerk in de Jan Heinstraat een openbare meeting van ds. Hegger met enige roomskatholieke geestelijken uit Den Bosch. Onze buurjongens in de hoogste klassen van het rooms-katholieke lyceum waren ook uitgenodigd. Wij als jongens Vrij gingen er ook heen. Dit treffen tussen die geestelijken en ds. Hegger was niet mals. Het was voor ons zeer vreemd om een pastoor op onze preekstoel te zien staan, uitvarende naar Hegger; hij werd beschuldigd van afvalligheid etc. Een andere pastoor zei hoe droevig hij was. Verder heb ik er niets van onthouden; ik ben nu bijna 88 jaar en ik was nog een kind.

W.J. Vrij
W.J. Vrij