Waar bent u naar op zoek?

Ds. H.J. Lam neemt afscheid van Werkendam

13-10-2022

Ds. H.J. Lam heeft zondagmiddag 9 oktober afscheid genomen van de hervormde gemeente (wijk 2) te Werkendam in verband

met zijn emeritaat. Hij was in totaal vier jaar verpleeghuis- en 38 jaar gemeentepredikant, waarvan de laatste vier jaar in Werkendam. Hij heeft zeven gemeenten gediend. In de afscheidsdienst bepaalde ds. Lam zijn gehoor bij de geschiedenis van de verheerlijking op de berg. De tekst was Mattheüs 17:8b: ‘Zij zagen niemand dan Jezus alleen.’ Het grootste deel van de evangeliën gaat over Christus’ vernedering, maar in deze geschiedenis is er al iets zichtbaar van Zijn verhoging, van Zijn verrijzenis. Het moet nog Goede Vrijdag worden, maar hier is er al iets van Pasen, van Hemelvaart. Op die hemelse heerlijkheid gaat het aan, maar wel door

Ds. Lam werd namens de gemeente Altena toegesproken door wethouder R. van Vugt, namens de Werkendamse predikantenkring en de regionale werkgemeenschap door de consulent ds. G.R.G. van der Neut en namens kerkenraad en gemeente door ouderlingpreses C.J. van Eekelen. Hierna zong de gemeente ds. en mw. Lam Psalm 121:1 en 4 toe. Het predikantsechtpaar is gaan wonen in Moordrecht.