Waar bent u naar op zoek?

Ds. H.J. van der Veen 70 jaar

17-11-2022

Zeventig jaar geleden, op 23 november 1952, werd in Groningen Hendrik Jan van der Veen geboren. Na zijn studie in Utrecht werd hij in 1983 hervormd predikant in Nieuwland en Oosterwijk. Van 1988 tot 1993 was hij in dienst van de GZB als zendingspredikant in Zimbabwe. Vervolgens diende hij de gemeenten van Kampen, Zwijndrecht, Putten en Sliedrecht. Hier ging hij in 2019 met emeritaat.

Ds. Van der Veen was twaalf jaar bestuurslid van de IZB en is sinds 2019 voorzitter van SDOK. Hij heeft ook een aantal publicaties op zijn naam staan, onder andere In Zijn spoor. Bijbelstudies over discipelschap. Na zijn emeritaat is hij in Sliedrecht blijven wonen.