Waar bent u naar op zoek?

Ds. H.M. Burggraaf doet intrede in Noordeloos

06-05-2021

Zondag 25 april was een blijde dag voor de hervormde gemeente van Noordeloos en Overslingeland. De gemeente ontving ds. H.M. Burggraaf uit Wekerom als haar predikant.

Ds. Burggraaf werd bevestigd door ds. H. Markus uit Leerdam. De prediking kwam uit Exodus 13. Ds. Markus nam de gemeente mee naar de woestijnreis. Het was niet de kortste weg naar het Beloofde Land, ook niet de makkelijkste. God had er een bedoeling mee, om de omgang met Hem te leren. God leidde het volk. Ds. Burggraaf mag de gemeente van Noordeloos leiden, achter de grote Voorganger aan.

’s Middags was de intrededienst. Voorafgaand waren er welkomstwoorden door burgemeester T.C. Segers namens de gemeente Molenlanden. De burgemeester gaf aan dat hij eigenlijk een collega van ds. Burggraaf is. Beiden staan in het ambt, om de gemeente te dienen.

Ds. P. Vroegindeweij uit Lexmond sprak namens de classis en werkgemeenschap. Hij benadrukte het belang van de werkgemeenschap. Het is goed om elkaar een paar keer per jaar te ontmoeten, te spreken over kerk zijn en te delen wat er speelt.

Daarna kreeg mw. ds. A. Driebergen namens de twee andere kerken in Noordeloos het woord. Ze vertelde dat de drie kerken heel verschillend zijn, een variatie die past bij de Alblasserwaard.

Ten slotte sprak ouderling-kerkrentmeester Bas Bassa namens de kerkenraad de nieuwe predikant en zijn gezin toe. Hij memoreerde dat de grootouders van ds. Burggraaf ruim 92 jaar geleden een zegen ontvingen over hun huwelijk in de christelijke gereformeerde kerk van Noordeloos. Nu is hun kleinzoon predikant in de hervormde gemeente. Ds. en mw. Burggraaf ontvingen een fotoboek met informatie van gemeenteleden, nu het door corona lastig is om de gemeente snel te leren kennen.

Ds. Burggraaf bediende het Woord vanuit Exodus 14, dat de gemeente op Gods bevel de weg ten leven zal gaan, op het pad dat de Heere God heeft gebaand. Een pad van belofte, verankerd in het verbond. Een pad dat uitloopt in het rijk van God. Samen op pad, als predikant en gemeente.