Waar bent u naar op zoek?

Ds. H.P. Brendeke doet intrede te Putten

15-09-2022

Zondag 28 augustus is na een vacante periode van twee jaar ds. H.P. Brendeke bevestigd als predikant van wijk 4 van de hervormde gemeente in Putten. In de dienst ging de oud-predikant van wijk 4, ds. A. Jonker, voor. Hij preekte uit Deuteronomium 31:8 ‘De Heere nu is het Die voor u uitgaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.’ Een bemoediging aan het begin van een zware taak. De over-eenkomst tussen Jozua en ds. Brendeke is dat ze aan een zware taak beginnen en dat ze bemoedigd worden. De Heere gaat voor u uit! Verwacht het niet van een mens maar van God. God, Die hem trok, zal hem hier ook zegenen. Als het tegenzit, mogen we God herinneren: U hebt beloofd dat U niet loslaat. Een zware taak? Ja, als je naar de omstandigheden kijkt. Kijk je naar Hem, dan kan het spannend zijn, maar hoef je niet bang te zijn.

In de intrededienst preekte ds. Brendeke uit Numeri 21 en Johannes 3:14-16, over de slang op de koperen staak. Een kerktoren zie je van ver. Op de toren van de kerk zie je meestal een kruis en een haantje. Wie gebeten was, kon naar de slang kijken en was gered. Dan kijk je toch? Zo wil ds. Brendeke ook Jezus aan de gemeente voorhouden. Jezus is aan het kruis gegaan, zo wordt Hij ons voorgehouden. Blijf naar Hem kijken, dan ben je gered. Dan kijk je toch? Het kruis op de toren wordt ons voorgehouden om ons te herinneren aan het reddende werk van Christus. Het haantje waarschuwt ons en herinnert ons aan Jezus Die Petrus opzocht.

De zeventigste predikant van Putten werd welkom geheten door de voorzitter van de algemene kerkenraad, C. de Vries. Hij sprak namens alle kerkenraden, colleges en commissies. Daarna werd ds. Brendeke toegezongen uit Psalm 121. Ds. Brendeke kwam over uit Hagestein en Hoef en Haag.