Waar bent u naar op zoek?

Ds. H. Westerhout neemt afscheid van Hasselt

06-10-2022

Op zondagmorgen 18 september heeft ds. H. Westerhout afscheid genomen van de hervormde gemeente te Hasselt in verband met zijn emeritaat. Hij was 42 jaar lang gemeentepredikant, waarvan de laatste negen jaar in Hasselt. In totaal heeft hij zes gemeenten gediend.

In de afscheidsdienst bediende ds. Westerhout het Woord uit Handelingen 20:28: ‘Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.’ Aan het begin van de preek was er aandacht voor de kinderen, die de afgelopen jaren trouw het kerkboekje gebruikten en dit de dominee ook vaak lieten weten. Vervolgens werd de tekst uitgelegd aan de hand van een drietal gedachten: 1. Toezicht houden op de kudde van God 2. Opzicht oefenen over de gemeente van God 3. Inzicht ontvangen in de genade van God.

De boodschap van Paulus om de Heere Jezus groot te maken had toen en nu opnieuw aantrekkingskracht en aansprekingskracht. Paulus heeft een speciaal woord voor de ouderlingen. Allereerst: heb acht op uzelf. Als je geen acht hebt op jezelf, kun je ook geen acht hebben op de kudde. Paulus roept de ouderlingen op om het werk voort te zetten dat hij in de gemeente van Efeze begonnen is. God bouwt Zijn gemeente door de werking van de Heilige Geest. De gemeente is samen geroepen door God om samen te komen en samen voor Hem een actieve, bloeiende gemeente te zijn.

Voor God is de mens, is de gemeente erg dierbaar. We worden duur gekocht door het bloed van de Heere Jezus. God heeft Zijn eigene, Zijn eerstgeborene gegeven voor ons, voor verlorenen. Dat mocht ds. Westerhout al die jaren de gemeenten voorhouden; Hij mocht in Zijn dienst staan en Hem aanprijzen.

Ds. Westerhout werd namens gemeente en kerkenraad toegesproken door ouderling G. Würsten. Hierna zong de gemeente het gezin Westerhout Psalm 84:3 en 6 toe. Het predikantsgezin is gaan wonen in Nunspeet.