Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.A.A. Geerts doet intrede te Slikkerveer

21-07-2022

Zondag 3 juli was een blijde dag voor de hervormde wijkgemeente Ridderkerk-Slikkerveer. In de morgendienst werd ds. J.A.A. Geerts uit Zalk aan de Wilhelminakerk verbonden. Consulent ds. E. de Mots leidde de dienst en preekte over 2 Timotheüs 1:7-8a, met als thema ‘Predikant in roerige tijden’. God geeft ons een geest van kracht en liefde en bezonnenheid, kernnoties die van belang zijn in het dienen van Christus. We hoeven ons niet te schamen voor het getuigenis van onze Heere. Ook vandaag roert de Geest Zich waar Christus verkondigd wordt tot verheerlijking van de Vader en de Zoon, tot uitbreiding van Gods Koninkrijk. In die zin werd de nieuwe dominee in Slikkerveer roerige tijden toegewenst.

Ds. Geerts deed intrede in de middagdienst en preekte over 2 Korinthe 5:19-20, over de bediening van de verzoening. Die is ingesteld door God, die wordt verkondigd door gezanten van Christus en is gericht op het hart van de mensen. In de prediking komt de Heere Zelf naar ons toe. Hij smeekt erom dat wij ons laten verzoenen. Hij dingt naar ons hart. Zijn bloed druipt neer op de gemeente. Alleen bij Hem is er redding en verlossing. De gemeente werd door de dominee als gezant van Christus gesmeekt om zich te laten verzoenen met God.

Na de zegen werd ds. Geerts welkom geheten en toegesproken door wethouder C.A. van der Duijn Schouten namens de gemeente Ridderkerk, door dhr. C. den Hartog namens de algemene kerkenraad van hervormd Ridderkerk, door ds. E. de Mots namens de werkgemeenschap van predikanten en ministerie en door scriba M.C. Vlot namens de kerkenraad en gemeente van de Wilhelminakerk.