Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.A.H. Jongkind 70 jaar

02-02-2023

Met ingang van heden is ds. J.H. Lammers, vanaf december 2019 predikant van de hervormde gemeente in Nijkerk, na instemming van het breed moderamen van de classis Veluwe, vervroegd beroepbaar gesteld. Dit in verband met de gezondheid van zijn vrouw. Het is om diverse redenen het verlangen en van belang om dichterbij hun (klein)kinderen te wonen. Ds. Lammers staat dan ook open voor het overwegen van een beroep uit de regio Rotterdam/Dordrecht.

Ds. J.A.H. Jongkind mag op 4 februari zijn zeventigste verjaardag vieren. John Jongkind werd in 1953 in Langerak geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd als kandidaat op 13 mei 1979 bevestigd tot herder en leraar van de hervormde gemeente te Brandwijk. Deze gemeente heeft hij gediend tot zijn emeritaat in juni 2019. Na zijn afscheid is ds. Jongkind weer gaan wonen in zijn geboorteplaats. Momenteel verricht hij pastoraal werk in Oud-Alblas en vervult hij ook nog preekbeurten. Bij zijn afscheid verscheen het boekje Kinderen van één Vader, met preken uit Genesis 49.