Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.A. Mol doet intrede in Harskamp

27-10-2022

Ds. J.A. Mol is woensdagmiddag 12 oktober bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Harskamp. In de bevestigingsdienst ging emeritus predikant ds. J. Belder uit Harskamp voor. Deze preekte over 2 Timotheüs 4:1,2,5, met als thema ‘De evangelieboodschapper’. Ds. Belder werkte de preek uit in drie punten: Hij staat in de dienst van God (1), hij zoekt het heil van mensen (2) en hij is nuchter en ijverig (3). In de avonddienst deed ds. Mol intrede vanuit Jesaja 55:1-3 en Johannes 3:1-18. Het thema naar aanleiding van Johannes 3:16 was ‘Het Evangelie in een notendop’, waarin ds. Mol achtereenvolgens Gods liefde, Gods geschenk en Gods bedoeling behandelde.

Aansluitend werd de predikant toegesproken door burgemeester L.J. Verhulst van de burgerlijke gemeente Ede, door ds. P.B. Verspuij als consulent en namens de werkgemeenschap Ede en de classis Veluwe, en door ouderling J. van Roekel namens de kerkenraad en gemeente. De gemeente zong ten slotte de predikant Psalm 90:9 toe. Ds. Mol kwam over vanuit de hervormde gemeente te Driesum.