Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.B. ten Hove neemt afscheid van Veenendaal

02-06-2022

Zondagmiddag 22 mei nam dr. J.B. ten Hove afscheid als herder en leraar van de wijkgemeente rond de Vredeskerk te Veenendaal. In deze dienst was de Schriftlezing uit Openbaring 7:9-17.

Uitgangspunt voor de preek was zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus, waarbij de nadruk lag op vraag 128. Deze vraag staat in het teken van de lofprij zing in het Onze Vader: ‘Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.’ Het thema van de preek was: ‘De eer alleen aan Hem. Soli Deo Gloria!’

Ds. Ten Hove bepaalde de gemeente bij de noodzaak van het kennen van deze lofprijzing. ‘Loof de Heere, mijn ziel! God heeft recht op onze lofprijzing. Het wonder van het Evangelie is dat Hij Zijn eer verbindt met ons heil. Als wij nog leven voor onszelf, zijn wij doelmissers. Maar waar Hij wordt geëerd, daar ontvangt de mens Zijn zegen. Ken je dat geheim, het geheim van de vreugde in Hem, de aanbidding van Hem? Een geheim dat openlijk verkondigd wordt. Het heilgeheim van God, van Zijn Heilige Geest en van Zijn Zoon Jezus Christus, de Gekruisigde en de Opgestane. Dat heb ik mogen verkondigen.’

‘Afscheid nemen doet pijn. Het is een beetje sterven. Dat het pijn doet, is echter ook een reden tot dankbaarheid: er is verbondenheid gegroeid. Maar dat is geen reden om jezelf op de borst te kloppen. Ook voor een dominee gelden de woorden van Psalm 130: Zo Gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Nodig is om te leren leven van genade. Leven uit het wonder van de verzoening in Christus.’

Ds. Ten Hove werd toegesproken door ds. H. Russcher namens de algemene kerkenraad van hervormd Veenendaal en het ministerie van predikanten. Ouderling J. Molenaar sprak namens de wijkkerkenraad en de wijkgemeente een woord van dank. Ds. Ten Hove diende de gemeente sinds februari 2016. Op 12 juni hoopt hij intrede te doen in de hervormde gemeente (wijk 2) in Nijkerk.