Waar bent u naar op zoek?

Ds. J. Belder focust in ‘De laatste ernst’ op het eeuwige wel en wee

30-05-2016

Voor ds. J. Belder vormt het thema ‘hemel en hel’ een uitdaging om mee aan de slag te gaan. Hij schreef een boekje in de Artios-reeks over leven bij de grenslijn van de dood.

‘Waarom ik verkoren ben om dit boekje te schrijven…? Goede vraag. Ik heb me niet aangemeld. Het kwam op mijn pad.

Vragen over de eindigheid van het leven zijn niet het monopolie van mensen op leeftijd. Als jongen van ongeveer zeventien, achttien jaar raakte ik ermee bezet. Niet op ziekelijke wijze en ik was ook niet levensmoe, maar omdat God Zelf een deur had dichtgedaan én had geopend. Ik mocht als de verloren zoon thuiskomen bij Hem. Jezus zegt: ‘Waar je schat is, is je hart.’ Deze uitspraak fungeert tegelijk als een uitstekende toetssteen in de waardering welke plaats het geloof in ons leven inneemt.’

Heeft u de indruk dat er vandaag de dag minder aandacht is voor de eeuwigheid én voor het feit dat ons leven ook een voorbereiding is?

‘Ik kan me niet onttrekken aan de gedachte dat wij vandaag eerder horizontaal dan verticaal leven en dat de wederkomst een onbeduidend aanhangsel aan het geloof is. De spanning is eruit. Zijn wij nog pelgrims, vreemdelingen? Wie gegrepen is door de grote Vreemdeling, wordt zelf ook vreemdeling.

De radicaliteit van bekering en wedergeboorte veroorzaakt kortsluiting met het leven van de wereld waar ook wij deel van uitmaken. Het is een veeg teken als wij – om met ds. G. Boer te spreken – de wereld tot op het bot mee afkluiven.’

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 3 juni 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)