Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.C. Breugem doet intrede te Ede

06-04-2023

Zondagmorgen 26 maart werd ds. J.C. Breugem bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Ede, wijk Oude Kerkgemeente. In deze dienst ging consulent ds. L. de Wit uit Ede voor. Hij preekte over 2 Korinthe 4:5: ‘Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten, om Ds. Breugem Jezus wil.’ Een predikant is een ‘boodschappenjongen’. Belangrijk is dat de Boodschap getrouw overgebracht wordt, zodat de hoorders op de juiste bestemming komen. In de middagdienst deed ds. Breugem intrede, waarbij de woorden uit Jesaja 6:8 centraal stonden. De tekstwoorden waren samengevat in het thema: ‘Tot Uw dienst!’ De predikant stond achtereenvolgens stil bij Gods heiligheid ( Jes.6:1-4), menselijke kleinheid ( Jes.6:5-7), profetische bereidheid ( Jes. 6:8) en Gods opdracht ( Jes.6:9-13). Jesaja wordt geroepen, maar moet weten Wie hij dient. Tegenover Gods grootheid word je als mens heel klein. ‘Wee mij’, roept Jesaja uit. Als dienaar van het Woord komt het Woord eerst aan in je eigen leven. Jesaja’s lippen worden via het altaar blijvend gebrandmerkt met verzoening. Zo zal dat ook nu te horen zijn aan elk woord dat namens God gesproken wordt door een dienaar. God maakt Jesaja bereid om te gaan. In elke dienaar tekent zich de bereidheid van Jezus af: Zie, Ik kom om Uw wil te doen. Dát maakt de komst van evangeliedienaren liefelijk. God bepaalt wat Zijn dienaar moet zeggen. Hij kent het mensenhart en de situatie en stemt daarop af.

Voorafgaand aan de dienst werd ds. Breugem toegesproken door burgemeester mr. L.J. Verhulst, door ds. D.G.R.A. Beekman (namens de algemene kerkenraad, het ministerie van predikanten hervormd Ede en namens de werkgemeenschap van predikanten van ring Ede) en door de voorzitter van de kerkenraad, C.A. de Vries. Aansluitend zong de kerkenraad de nieuwe predikant Psalm 134:1 toe, waarna de gehele gemeente volgde met het zingen van Psalm 134:3. Ds. Breugem sprak een persoonlijk dankwoord uit.

Ds. J.C Breugem kwam over vanuit de hervormde gemeente Boven-Hardinxveld.