Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.C. Breugem neemt afscheid van Boven-Hardinxveld

16-03-2023

Op zondag 5 maart heeft ds. J.C. Breugem afscheid genomen van de hervormde gemeente Boven-Hardinxveld. Voor de dienst sprak burgemeester D.A. Heijkoop namens de burgerlijke gemeente Hardinxveld- Giessendam waarderende woorden en ouderling J. van den Bout richtte namens gemeente en kerkenraad dankwoorden aan de predikant, en ook aan zijn gezin, voor hun inzet in de gemeente. Vervolgens sprak ds. Breugem een kort dankwoord, dat hij liet beantwoorden met het zingen van Psalm 68:10, ‘Geloofd zij God met diepst ontzag!’ Aan een periode van 4,5 jaar is een einde gekomen, nu ds. Breugem vertrekt naar de hervormde gemeente te Ede (wijk Oude Kerk). Een periode van 4,5 jaar waarin de Schriften zijn opengegaan. Trouw en toegewijd is het Woord van God in de gemeente verkondigd. Al die preken kwamen deze middag samen in het tekstwoord uit Jeremia 17:16: ‘Wat mij betreft, ik heb niet meer aangedrongen dan een herder achter U betaamde, naar een onheilsdag heb ik niet verlangd. U weet Zelf wat over mijn lippen kwam, het was voor Uw aangezicht.’

De predikant leidde de gemeente deze middag in vier stappen door de tekst heen, namelijk Persoonlijk (wat mij betreft), Herder (niet meer dan een herder achter U betaamde), Verlangen (naar een onheilsdag heb ik níét verlangd) en Rekenschap (U weet het zelf).

De periode in Boven-Hardinxveld is voor Gods aangezicht geweest. God is Getuige van wat gezegd en gehoord is. In die wetenschap mogen predikant en gemeente elkaar loslaten, in dankbaarheid voor wat in deze onderherder ontvangen werd en in vertrouwen dat de grote Herder van de schapen meegaat naar Ede en blijft in Boven-Hardinxveld. Het gezongen refrein in de dienst werd gevormd door woorden uit Psalm 80: ‘Getrouwe Herder, breng ons weer; verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht van Uw vertroostend aangezicht.’