Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.C. van Trigt doet intrede te Gouderak

13-01-2022

Na een vacante periode van 5,5 jaar is zondagmorgen 19 december ds. J.C. van Trigt bevestigd als predikant van de hervormde gemeente te Gouderak. In de intrededienst ging voor ds. G. Lugthart uit Kamerik, oudpredikant van Gouderak. Hij preekte over Jesaja 40:3 met als thema ‘Als een heraut vooruit gezonden’.

In de middagdienst deed ds. Van Trigt intrede. Hij preekte over Jesaja 55:2b en 3: ‘Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de over

vloed. Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten.’ Voorafgaand aan de dienst werd ds. Van Trigt toegesproken door wethouder J. Vente (namens de burgerlijke gemeente Krimpenerwaard), consulent ds. B.F. Bakelaar (namens de classis Zuid-Holland Noord en de werkgemeenschap Gouda) en scriba K. Noorlander (namens de kerkenraad en de gemeente). Aansluitend sprak ds. Van Trigt enkele dankwoorden, waarna hij de intrededienst leidde.

Ds. Van Trigt was voorheen verbonden aan de hervormde gemeente te Ameide-Tienhoven.