Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.C. van Trigt neemt afscheid van Ameide-Tienhoven

16-12-2021

In de Hervormde kerk te Ameide heeft ds. J.C. van Trigt tijdens de middagdienst van zondag 12 december afscheid genomen van de hervormde gemeente te Ameide- Tienhoven. Hij heeft deze gemeente vanaf 28 mei 2017 gediend.

Ds. Van Trigt preekte over Jesaja 30:21: ‘Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.’ Ds. Van Trigt riep in herinnering dat deze tekst een rol speelde toen hij naar Ameide-Tienhoven geroepen werd en door zijn ziek-zijn de bevestiging twee keer moest worden uitgesteld. Nu is het moment van afscheid gekomen. De vraag komt dan boven: waar staan we nu en hoe moet het nu verder? Het geheim van de christelijke gemeente is dat ze verder kan en mag. Dit geheim deelt de gemeente met het volk van God, het volk Israël. Israël staat in Jesaja 30 op het punt zijn vertrouwen op Egypte te stellen. Jesaja waarschuwt hen alleen op God te vertrouwen. De Heere kan niet wachten Zijn volk genadig te zijn. Hij belooft dat er geestelijke leiding zal zijn voor heel het volk. Er komt een woord van achterop: de Heere heeft als de goede Herder van Israël zicht op de kudde en waakt over hen. Ds. Van Trigt legde de gemeente de vraag voor: ‘Bent u in de afgelopen jaren gegroeid in vertrouwen op de Heere?’

Ds. Van Trigt werd toegesproken door ds. J. Holtslag namens de werkgemeenschap, de classis en de kring van hervormde predikanten. Verder werd hij toegesproken door Jan den Hartog namens de christelijke gereformeerde kerk van Ameide, door Rick van Elk als voormalig kerkelijk werker en door Nico Bikker, voorzitter van de hervormde gemeente Ameide-Tienhoven. De heer Bikker voerde ook het woord namens mw. Netta Hakkenberg, geestelijk verzorger bij stichting Present. Ds. Van Trigt hoopt zondag in de hervormde gemeente van Gouderak bevestigd te worden en intrede te doen.