Waar bent u naar op zoek?

Ds. J. de Jong neemt afscheid als verpleeghuispastor

12-11-2020

Na tien jaar als geestelijk verzorger verbonden te zijn aan Nieuw Rijsenburgh, nam ds. J. de Jong op zondagmiddag 25 oktober afscheid in de hervormde Dorpskerk te Sommelsdijk. Er was een beperkt aantal gasten en er kon met uitzondering van enkele voorzangers niet gezongen worden.

Ds. De Jong werd voor de dienst toegesproken door J.C. Moerland, bestuurder bij Cura‑ Mare. Hij kijkt met weemoed en dankbaar-heid terug. ‘Dankbaarheid namens allen die u de afgelopen periode heeft gesproken en bemoedigd.’ Weemoed, omdat een jarenlange goede band beëindigd wordt. Tot slot geeft hij hem woorden mee uit de Lofzang van Zacharias.

Ds. M.K. de Wilde sprak namens de werkgemeenschap en de classis aan de hand van drie kernwoorden. Betrokken: ‘Zo deed u het werk in Nieuw Rijsenburgh met de liefde voor God en kwetsbare mensen in het hart.’ Bescheiden: ‘U deed het werk in stilte, maar trouw.’ Bevindelijk: ‘Geloven was niet enkel iets voor de buitenkant, maar ook iets innerlijks, een omgang met de Heere. We zijn u dankbaar voor alles wat u – in God – aan ons gegeven hebt.’

Namens de kerkenraad sprak diaken M.K. Wessels. Hij memoreerde ds. De Jong vaak te hebben ontmoet. ‘Ik heb u leren kennen als een toegewijd geestelijk verzorger, met liefde voor de almachtige God. We willen u dan ook hartelijk danken voor al uw inzet.’ Na deze woorden wordt de predikant Psalm 121 toegezongen. Voor de dienst begint, spreekt ds. De Jong een dankwoord. ‘Ik kijk met veel dankbaarheid terug op de werkzame jaren hier en wens jullie allen van harte Gods zegen toe.’ Ook richt ds. De Jong zich tot zijn vrouw, die hem tot grote steun is geweest.

De preek heeft het thema ‘genade’, gebaseerd op het begin van de eerste Korinthebrief en het einde van de tweede Korinthebrief. ‘Genade is Gods onverdiende goedheid voor ons. God is de bron van die genade. Het overstijgt gebouw- en kerkmuren. Alleen in Hem en door Hem is toekomst.’ De predikant sluit af met het lied Amazing Grace. De slotzang is Psalm 98:2: ‘Hij heeft gedacht aan Zijn genade.’