Waar bent u naar op zoek?

Ds. J. Geene neemt afscheid van Katwijk aan Zee

28-04-2023

Ds. J. Geene heeft, in verband met zijn emeritaat, zondagmiddag 23 april in de Nieuwe Kerk afscheid genomen van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee. De predikant is toegesproken door burgemeester C.L. Visser, de voorzitter van de algemene kerkenraad, J. van der Plas en door de scriba van de wijk Pniël, C. Honders.

Ds. Geene preekte over 2 Korinthe 1:20: ‘Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.’ Wat heeft het woord ‘amen’ ons vandaag nog te zeggen? Het is waar en zeker. De Heere Jezus sprak vele keren het woord ‘voorwaar’, daarmee beklemtoonde Hij de zekerheid van Zijn woorden. In het bijbelboek Openbaring zegt de Heere Jezus: ‘Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige.’ De Heere Jezus neemt hier de naam ‘Amen’ Zelf aan. We leven in een tijd met veel nepnieuws. Wat is waar en niet waar? Is dit iets van deze tijd? Nee, het eerste nepnieuws kwam al van de duivel in het paradijs. Het is de confrontatie, leugen versus waarheid. ‘Ik bepaal zelf wel wie ik ben’, tegenover; ‘ik ben een levend schepsel door God in het aanzijn geroepen’. De Heere God is niet bang dat Hij de regie verliest. Hij is God, de Waarachtige, de Getrouwe en Genadige, en gaarne vergevend. Zonder God ben je verloren, maar dit is de wil van God niet. De waarheid is dat God liefde is. Dit blijkt uit de komst van Zijn zoon in deze wereld. Wat wij missen, geeft Hij in Zijn zoon. Daarom is wat God belooft ja en amen. Hoe komen we dit aan de weet? Als we het Evangelie horen. Het woordje ‘amen’ wordt ons op de lippen gelegd in de psalmen, en we sluiten ons gebed af met ‘amen’. We moeten mensen worden, die belijden: De Heere is God. Ds. en mw. Geene is door de gemeente de zegenbede van Psalm 20:1 toegezongen.