Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.H. Dekkers 75 jaar

18-02-2021

Jan Hendrik Dekkers werd op 18 februari 1946 in Wierden geboren en is daarom vandaag vijfenzeventig jaar geworden. Hij woont nog steeds in Wierden. Hij was eerst werkzaam in de klinische chemie. Na zijn theologische opleiding werd hij in 1983 legerpredikant. In 2002 werd hij vanwege zijn leeftijd eervol ontheven met bevoegdheid tot bediening van Woord en sacramenten. Van 2008 tot 2012 was ds. Dekkers bijstand in het pastoraat in de hervormde gemeente in Wijnjewoude (classis Drachten). In 2014 begon hij ook als zodanig in de hervormde gemeente van Hoogeveen.