Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.H. Lammers zoekt jonge mannen

17-05-2017

Sinds vorige maand staat er een nieuwe man aan het roer van de Mannenbond: ds. J.H. Lammers uit Ridderkerk. Voor welke uitdagingen staat de Mannenbond anno 2017 en hoe denkt ds. Lammers die het hoofd te kunnen bieden?

Ds. Lammers zit sinds 2002 in het bestuur van de Mannenbond. Als een van de langstzittende bestuursleden is hij gekozen om leiding te geven aan de Mannenbond.

Hoe bent u van plan om leiding aan de Bond te gaan geven?

‘Ik zoek de continuïteit met het verleden en wil tegelijkertijd lijnen doortrekken naar het heden en de toekomst. Leiding geven doe ik niet alleen, ik zal het samen met het bestuur doen. De vraag dringt zich op: hoe kun je Mannenbond blijven in de toekomst? Voor de scheuring in vele gemeenten in 2004 hadden we 4500 leden, in 2005 was dat aantal gedaald naar 3500 en nu zitten we op 3300 leden. Het aantal leden gaat langzamerhand naar beneden; dat komt door het overlijden van oudere leden. Er moet van onderop dus groei komen.’

Hoe probeert u dat?

‘Door te proberen mannen warm te krijgen voor themadagen, ook mannen die geen lid zijn. Zelf heb ik in de landelijke Themadagencommissie gezeten, die uitgaat van de hervormde Mannenbond en de christelijk gereformeerde Mannenbond. Toen ik in 2002 in het bestuur kwam, was dit initiatief net opgezet. Op die dagen komen praktische onderwerpen aan de orde, zoals geestelijke strijd, man naar Gods hart, omgaan met het lijden. We zorgen voor een eigentijdse uitstraling door gebruik te maken van sociale media en technische middelen, zoals een beamer.

We hebben een dominee van in de dertig en een van in de veertig in ons bestuur, zodat er voeling is met de wereld van jonge mannen. Ons blad, De Hervormde Vaan, wordt sinds kort eigentijdser vormgegeven door meer met kleur en foto’s te werken. Verder is een manier om jonge mannen te bereiken door mond-tot-mond reclame en met pakkende folders. Als er maar een paar jonge mannen op de mannenvereniging zitten, trekken die vaak andere jonge mannen aan. Overigens zijn er jonge mannenverenigingen ontstaan in IJsselmuiden en Rijssen.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 18 mei 2017.