Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.H. van Wijk doet intrede in Oud- Vossemeer

30-06-2022

Zondagmorgen 19 juni is ds. J.H. van Wijk verbonden aan de hervormde gemeente te Oud-Vossemeer. Hij kwam van Windesheim, waar hij de gemeente vijf jaar heeft gediend. De bevestigingsdienst werd geleid door zijn vader, ds. J.M. van Wijk. De tekst voor de prediking was Psalm 96:2b: ‘Breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.’ Het thema luidde: ‘Boodschap Zijn heil!’ Bij de verbintenis gaf zijn vader hem de volgende tekst mee: ‘Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.’ (1 Tim.4:16)

Nadat de gemeente met ‘Ja, dat willen we van harte’ had geantwoord op de vraag om ds. Van Wijk te ontvangen als herder en leraar, werd hem toegezongen: ‘Grote God wij loven U’. Ook de kinderen van de zondagsschool en de crèche zongen de nieuwe predikant toe.

’s Middags in de intrededienst preekte ds. Van Wijk over 1 Petrus 2:9: ‘Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.’ Het thema was: ‘Geroepen gemeente’.

In deze dienst werd ook afscheid genomen van ds. P.L. de Jong en van consulent ds. S.A. Doolaard. Ds. De Jong diende de gemeente drie jaar als interim-predikant en verleende daarna nog bijna twee jaar pastorale zorg. Ds. Doolaard was bijna twee jaar consulent en voorzitter van de kerkenraad. Beiden werden toegesproken door scriba ouderling L.L. Riemens.

Ds. Van Wijk werd toegesproken door burgemeester mw. M. Sijbers, ds. S.A. Doolaard en de heer Verweij uit Windesheim. Als laatste sprak ouderling D.A. van Gorsel namens gemeente en kerkenraad. Ds. Van Wijk sloot af met een dankwoord.