Waar bent u naar op zoek?

Ds. J. het Lam neemt afscheid van Harderwijk

07-07-2022

Op zondag 26 juni heeft ds. J. het Lam afscheid genomen van de hervormde gemeente Harderwijk vanwege emeritaat.

De dienst vond plaats in de Bethelkerk, waar hij wijkpredikant was. De schriftlezing was Romeinen 12:1-21. In de verkondiging stonden de verzen 1 en 2 centraal: De gemeente is het lichaam van Christus.

Door de genade van God kunnen wij een levende gemeente zijn. Door de komst van Christus en zijn sterven is de weg voor ons naar God geopend.

We moeten ons wel overgeven aan Christus en ons aan Hem toewijden, zodat we een levend offer zijn. Zijn we nog wel bereid dat offer te brengen door de wil van God te zoeken en die te doen? Dat kan confronterend zijn. Bidt tot de Heere dat de Heilige Geest je hart verandert. Je hart moet vernieuwd worden. Dan zijn we het lichaam van Christus dat gaat leven vanuit God. Dan zijn we een levende kerk!

Ds. Het Lam werd toegesproken door burgemeester H.J. van Schaik van de gemeente Harderwijk. G. van Garderen, voorzitter van de wijkkerkenraad, sprak namens de wijken, algemene kerkenraad en kerkelijke instanties.

Ds. Het Lam studeerde theologie in Utrecht en werd in 1984 bevestigd in de hervormde gemeente van Besoyen. Vervolgens diende hij de gemeenten Dirksland (1989), Wezep (1998) en sinds 2005 de hervormde gemeente Harderwijk in het bijzonder als predikant voor wijkgemeente Bethelkerk.