Waar bent u naar op zoek?

Ds. J. Hogenhout doet intrede in Langerak

04-08-2022

Op zondagmorgen 3 juli is ds. J. Hogenhout verbonden aan de hervormde gemeente te Langerak. Hij kwam van Meteren en Est, waar hij de gemeenten zes jaar gediend heeft. In de bevestigingsdienst ging de consulent, ds. C.M. Baan uit Nieuwpoort, voor. De preek naar aanleiding van Kolossenzen 1:15-23 had als thema ‘Christus als eerste in allen’. In de middagdienst deed ds. J. Hogenhout intrede. Aan het begin van de dienst werd hij toegesproken door burgemeester T.C. Segers namens de gemeente Molenlanden, ouderling-kerkrentmeester P.D. Vermeulen namens de kerkenraad en de gemeente en door ds. Baan namens de plaatselijke kerken en als consulent. De nieuwe predikant werd lied 261 uit de bundel Weerklank toegezongen. De preek over Kolossenzen 1:9-11 had als thema ‘Wandelen vanuit de verlossing’. Als predikant en als gemeente dienen we de lat van het geloof hoog te leggen. Dat is niet, omdat wij zo goed zijn dat we dit aan zouden kunnen. Het is, omdat onze God heilig is. Hoe leggen wij de lat hoog? Door te bidden. Een actieve gemeente is niet een gemeente die allerlei acties houdt, maar het is een gemeente die in afhankelijkheid bidt. Afhankelijk zijn. Je kunt nog zoveel boeken hebben en nog zoveel studeren, Gods Geest moet er wel in mee komen. Aan het einde van de dienst werd daarom ook Psalm 84:3 gezongen ‘Welzalig hij, die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht.’