Waar bent u naar op zoek?

Ds. J. Hogenhout neemt afscheid van Meteren en Est

07-07-2022

Ds. J. Hogenhout nam op zondag 26 juni afscheid van de hervormde gemeenten van Meteren en Est. Ruim zes jaar heeft de predikant deze beide gemeenten gediend.

Voorafgaand aan de afscheidsdienst in Meteren werd het predikantsechtpaar toegesproken door dr. J. van Beelen (classis predikant Gelderland Zuid & Oost) en H. van Doorn (namens kerkenraad en gemeente). Nadat ook de predikant zijn dankwoord had uitgesproken, zong de gemeente het predikantsechtpaar Psalm 3:2 toe.

Hierna bediende de scheidende predikant het Woord vanuit Johannes 20:24-31. Het thema van de dienst was ‘Geloof het of niet…’, waarbij vers 31b centraal stond: ‘opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.’

Voorafgaand aan de afscheidsdienst in Est werd het predikantsechtpaar toegesproken door J. van de Lagemaat (namens de classis Gelderland Zuid & Oost), ds. H. ter Beek (namens de werkgemeenschap Tuil), burgemeester S. Stoop (namens de burgerlijke gemeente) en ouderling A. van Hell (namens kerkenraad en gemeente). Nadat de predikant een dankwoord had uitgesproken werd het predikantsechtpaar Psalm 124:1 en 3 toegezongen. Hierna bediende ds. Hogenhout het Woord vanuit 1 Korinthe 1:18-31. Het thema van de dienst was ‘Wij roemen alleen in de Heer’, waarbij vers 31b centraal stond; Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.

Ds. Hogenhout vertrekt naar de hervormde gemeente van Langerak.