Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.J. Hagendijk doet intrede in Rotterdam-Delfshaven

24-11-2022

Op zondagmorgen 13 november heeft in de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam-Delfshaven de verbintenis- en intrededienst van ds. J.J. Hagendijk plaatsgevonden. Na vier jaar is nu weer voorzien in beide predikantsplaatsen in de gemeente. Samen met ds. A. Markus zal hij de gemeente als gemeentepredikant voorgaan in het volgen van de Heere.

In de dienst stond Handelingen 16:1-15 centraal. De preek van ds. Hagendijk had als thema ‘Van zij naar wij’. Het ging over het belang van het wekelijks samenkomen als gemeente in de kerk om God en elkaar te ontmoeten. Na de dienst was er ruim gelegenheid om de komst van ds. Hagendijk te vieren met koffie, thee en een gezamenlijke lunch voor de gemeente en de gasten. Ds. Hagendijk kwam uit Willige Langerak. Hij zal zich in zijn nieuwe gemeente onder andere op pastoraal vlak voor diverse groepen in de gemeente inzetten en daarnaast ook opnieuw vormgeven aan missionaire activiteiten die de afgelopen jaren stilgevallen zijn. Dit betreft onder andere toerusting van gemeenteleden, maar ook het organiseren van de Alpha-cursus of soortgelijke cursussen. Deze activiteiten zijn een aanvulling op missionaire activiteiten voor hen die verder bij de kerk vandaan staan, waarin ds. Markus actief is (zie bijvoorbeeld werf010.nl). In al deze missionaire activiteiten wordt samengewerkt met de IZB.