Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.J. Mulder doet intrede te Dordrecht

17-11-2022

Zondagmiddag 6 november deed ds. J.J. Mulder intrede in hervormd Dordrecht (wijkgemeente 7, ‘Rondom de Pauluskerk’). Daarmee kwam een einde aan de vacante periode na het vertrek op 11 juli 2021 van ds. M. Maas naar Rijssen. ‘Diverse voornemens om te beroepen stuitten om allerlei redenen’, verklaarde ouderling G.A. van Duinen tijdens zijn toespraak in de intrededienst. ‘Maar de Heere zorgt voor onze gemeente.’ ‘God heeft ons samengebracht’, weet ds. Mulder. De intrededienst werd gehouden in de Grote Kerk van Dordrecht. De intredepreek handelde over Jesaja 66:2b: ‘maar op dezen zal Ik zien, op de arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft.’ Ds. Mulder: ‘Verbonden zijn met God heeft dus te maken met verbondenheid aan het Woord van God. God liefhebben en Zijn Woord niet, dat kan dus niet.’ De bevestigingsdienst, eerder op de dag, was in de Augustijnenkerk. Die dienst werd geleid door ds. A.J. van den Herik (wijkgemeente 2). Hij preekte uit Nehemia 2:20a, waar staat: ‘Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen.’

Ds. Mulder werd behalve door ouderling Van Duinen (namens de wijkgemeente) bij zijn intrede toegesproken door ds. P.L. Wansink (namens algemene kerkenraad, werkgemeenschap en ministerie) en door ds. Van den Herik (namens het klein convent en als consulent). Ds. Wansink noemde Dordt ‘een kerkelijke stad waar het Woord nog klinkt’ en waar ‘we van links tot rechts elkaar weten te vinden in Christus’. Ds. Van den Herik noemde Dordrecht tegelijk in kerkelijke zin ‘een complexe stad’. ‘Sta om uw dominee heen en maak hem een beetje wegwijs’, hield hij de wijkkerkenraad voor. Ds. Mulder liet de gemeente in zijn dankwoord weten dat hij ‘geen dominee is die de deur bij mensen platloopt. Maar als u met uw ziel onder uw arm loopt, schroom dan nooit om aan te kloppen.’ Prop. J.G. Macdaniel uit Nieuw-Lekkerland werd tijdens de dienst bedankt voor het door hem gedane werk tijdens de vacatureperiode.