Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.J. ten Brinke schrijft bijbelstudieboekje over Gods wapenrusting

10-06-2021

Vanwege het jaarthema van de Gereformeerde Bond, ‘Maar wie volharden zal…’ komt de verschijning van Houd stand! op een goed moment. In dit nieuwe deel van de Artios Bijbel-studies verwoordt ds. J.J. ten Brinke uit Oud-Beijerland dat het leven van een christen gekenmerkt wordt door de strijd van het geloof. De afloop van die geestelijke strijd is niet onzeker, maar gegarandeerd in de Heere Jezus Christus. Vanuit de hemel reikt Hij Gods wapenrusting aan, opdat Zijn gelovigen gesterkt zullen worden in de Heere. In Houd stand! behandelt ds. Ten Brinke vanuit het slot van de Efezebrief de verschillende onderdelen van Gods wapenrusting, met onderwijs voor hoofd en hart. Steeds lichten daarbij verbanden op vanuit het geheel van de Schrift en worden lijnen getrokken naar de praktijk van het geloofsleven. De acht bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen en liedsuggesties en daarmee goed bruikbaar voor kringen in de gemeente. Houd stand! verscheen uit uitg. Groen in Heerenveen, telt 80 blz. en kost € 9,95. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.