Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.J. Tigchelaar 60 jaar predikant

07-10-2021

Zestig jaar geleden, op 10 oktober 1961, werd in Kampen ds. J.J. Tigchelaar tot zendingspredikant voor de GZB bevestigd. Van 1961 tot 1969 werkte hij in Kenia. Daar ontstond toen de Reformed Church of East- Africa. Na terugkeer in Nederland werd ds. Tigchelaar legerpredikant. Van 1991 tot 1995 werd hij opnieuw uitgezonden als zendingspredikant. Ditmaal naar Zomba in Malawi, om predikanten op te leiden voor de Presbyteriaanse Kerk van Centraal- Afrika (CCAP). Ds. Tigchelaar was dertig jaar lid (onder andere als secretaris) van het bestuur van de GZB. In 2002 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje- Nassau. Ds. Tigchelaar woont met tien andere hervormd-gereformeerde emeritus predikanten in Putten.