Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.K.M. Gerling doet intrede in Putten

11-11-2021

Zondag 24 oktober is na een vacante periode van bijna twee jaar ds. J.K.M. Gerling bevestigd als predikant van wijk 2 van de hervormde gemeente in Putten. In de bevestigingsdienst ging consulent ds. W.C. Polinder, predikant van wijk 3, voor. De tekst voor de preek was 2 Korinthe 3:6 met als thema ‘Bekwaam gemaakt tot dienaar van het Nieuwe Verbond’. Hij gaf aan dat ds. Gerling een bevoorrecht mens is, dat hij dienaar van het nieuwe verbond mag zijn. In dat verbond staat de Heilige Geest centraal. Die Heilige Geest werkt van binnenuit. Hij schrijft als het ware in de harten van mensen. Hij overtuigt van zonde en schuld, maar maakt ook bekwaam, leesbare brieven. Zo mag Christus gepredikt worden. Hij vraagt, ook aan de kinderen, te bidden voor ds. Gerling en voor alle predikanten. Dat zij vol worden van de Heilige Geest en dat weer mogen doorgeven aan de gemeente. Na de bevestiging zong de gemeente ds. Gerling Psalm 119:9 (gewijzigd) toe.

In de intrededienst preekte ds. Gerling uit 2 Korinthe 4:5: ‘Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere, en onszelf als uw dienstknechten om Jezus’ wil.’ Hij ging in op de situatie in Korinthe, waar Paulus ingaat tegen de predikers die zichzelf etaleren, uit zijn op hun eigen roem en eer. Zij prediken niet de Christus. Paulus moet de valse beschuldigingen tegen hem weerleggen. Het gaat om de prediking waarin het Woord centraal staat. Ook in onze tijd is het belangrijk zorgvuldig te luisteren wat de Bijbel ons te zeggen heeft. Buigen we nog voor het Woord? Hij vindt een nieuwe gemeente spannend, maar weet zich geroepen door de Heere en zoals het in de bevestigingsdienst klonk, maakt Hij bekwaam. Zo mogen we elkaar samen dienen door de Geest, onderweg naar de toekomst van Christus.

De predikant werd toegesproken door de voorzitter van de algemene kerkenraad, C. de Vries. De gemeente zong de predikant toe ‘God maakt ons dienstbaar aan Zijn werk’ (Weerklank, lied 260).