Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.K.M. Gerling neemt afscheid van Wapenveld

11-11-2021

Op zondagmiddag 10 oktober heeft ds. J.K.M. Gerling afscheid genomen als predikant van de hervormde gemeente te Wapenveld. Hij diende deze gemeente sinds 15 februari 2015. De Schriftlezing was Judas 17-25, waarbij de verzen 20 en 21 centraal stonden: ‘Maar u, geliefden, bouwt u uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.’ Het thema van de preek was ‘Bewaard in de liefde van God’.

Voorafgaand aan de preek herinnerde ds. Gerling de gemeente, en in het bijzonder de kinderen, eraan dat hij in zijn intrededienst had beloofd dat hij iedere dienst iets zou zeggen speciaal voor de kinderen. Die belofte heeft hij, op een enkele uitzondering na, gestand gedaan. Deze afscheidsdienst was ook een uitzondering. In plaats van het gebruikelijke eenvoudige voorbeeld voor de kinderen ging ds. Gerling voor in een gebed speciaal voor en met de kinderen.

De brief van Judas is een vlammende oproep om te blijven bij de genade. In de gemeente(n) aan wie de brief is gericht, blijkt de verwereldlijking binnen te sluipen. Is dit niet ontzettend actueel? Judas wijst de zonden aan. Zijn doel is dat in de gemeente het virus van vervlakking en verslapping wordt tegengegaan. Dat de gemeente antistoffen gaat aanmaken door het medicijn van de Schrifttekst. De kern hiervan is: bewaar uzelf in de liefde van God. Dat krijgt vorm door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof, bidden in de Heilige Geest en het verwachten van de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. Na de dienst werd ds. Gerling namens de gemeente toegesproken door ouderling W. Schuurman. Burgemeester J.W. Wiggers sprak ds. Gerling toe namens de burgerlijke gemeente Heerde. In zijn slotwoord sprak de predikant over gezegende jaren die ze in Wapenveld hebben mogen ervaren. ‘De verbondenheid blijft, in Christus.’

Ds. Gerling is vertrokken naar Putten, waar hij nu predikant is van wijk 2.