Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.M. Molenaar doet intrede te Zoetermeer

07-07-2022

Op zondagmorgen 26 juni is ds. J.M. Molenaar bevestigd als predikant van de hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer. De bevestigingsdienst werd geleid door zijn vader, ds. P. Molenaar uit Lunteren. De tekst voor de preek was Genesis 5:29, met als thema ‘Noach: heraut van gerechtigheid, tot voorbeeld’. Het was een donkere tijd met een cultuur die niet gaf om God en Zijn geboden. Maar de Heere laat niet varen het werk van Zijn handen en gaf aan de godvrezende Lamech een zoon Noach, die zou troosten en een heraut mocht zijn van Zijn gerechtigheid. Hij mocht al heenwijzen naar de grote Trooster, de Heere Jezus Christus, in Wie de ware rust gevonden zal worden. Zo mag ook in deze tijd de Schrift uitgelegd en toegepast worden. Na de bevestiging sprak hij zijn zoon en gezin in een persoonlijk woord toe.

In de middagdienst deed ds. Molenaar intrede. De tekst voor de preek was Genesis 6:8: ‘Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere’ met als thema ‘Verlangen naar onrust’. Het huis van de schepping was gaaf en mooi gemaakt maar is vervallen door de zonde van de mens en lijkt op ons levenshuis. Geestelijk vervallen en afgebladderd. Maar de Heere gaf aan Noach Zijn genade, omdat Zijn liefde voor hem voortkomt uit de belofte. Zo mag ook ons levenshuis een huis worden om in vrede en harmonie met God en de naaste te leven vol van de Geest. Een levenshuis waar de Geest het voor het zeggen heeft. De Heere stuurt een dienaar om u en jou niet met rust te laten. Mijn verlangen is dat deze strijd zichtbaar zal zijn in de gemeente. Gods Geest is een liefdevolle ‘onruststoker’ Die het eeuwig behoud op het oog heeft.

De predikant en zijn gezin werden toegesproken door wethouder B.G. Velzen (CU/SGP) namens de burgerlijke gemeente Zoetermeer en door de scriba, ouderling R.C. de Gier, namens de gemeente. Ds. Molenaar werd toegezongen door de kerkenraad met Psalm 84:3; de gemeente zong het gezin Psalm 121:1 en 4 toe. De gemeente was na het vertrek van ds. M.A. van den Berg sedert maart 2020 vacant.