Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.M. Molenaar neemt afscheid van Ede

16-06-2022

Op eerste pinksterdag, zondag 5 juni, heeft ds. J.M. Molenaar afscheid genomen van de hervormde gemeente Ede, wijk Oude kerkgemeente. De tekst van de preek was Johannes 4:38: ‘Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor u zich niet hebt ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun inspanning binnen-gehaald.’ Het thema van de preek was ‘Pinksterbeweging…!?’ In Johannes 4 is al een voorspel te zien van Pinksteren. Jezus ijvert voor de oogst. Hij zaait Zichzelf in het leven van deze vrouw. Zij zaait: ‘Kom en zie.’ De zwart lijkende velden van Samaria zijn wit om te oogsten. Anderen hebben zich ingespannen in Samaria, aartsvaders en profeten.

Zomaar kan Jezus vandaag iets in gang zetten. Dat werd ook in de afgelopen zeven jaar gezien. Waar Jezus een pinksterbeweging in gang zet, is deze niet te keren. Gods Geest is ooit begonnen op de Edese heide(n)grond. Velen zijn binnengehaald, al die eeuwen door. Als een oogst voor de Vader. Deze pinksterbeweging is nog steeds gaande. Anderen hebben zich ingespannen: predikanten die Ede eerder dienden en velen in de gemeente. Maar vooral die Ene, de grote Voorganger van de kerk, Jezus Christus. Hij heeft Zich laten leggen als een tarwegraan in de aarde, heeft Zich neergelegd in onze dood en doem tot aan het kruis en in het graf.

De tijd dringt, de oogsttijd is bijna voorbij. De vraag is: ben je binnengegaan in het Koninkrijk? Het hele ‘grote dorp’ moet het horen: ‘Kom en zie.’ We roepen: ‘Geest van Christus, doe ons in de oogst geloven, laat ons vol raken van Uw inspanning tot de dag dat het oogstfeest zonder einde gevierd zal worden.’

Ds. Molenaar werd toegesproken door mr. L.J. Verhulst, burgemeester van de gemeente Ede, ds. L. de Wit namens de algemene kerkenraad en als consulent, ds. N.W. van den Houten namens het ministerie van predikanten en ouderling-kerkelijk werker D. Jansen namens de Oude kerkgemeente. Ds. Molenaar vertrekt naar de hervormde Morgenstergemeente in Zoetermeer.