Waar bent u naar op zoek?

Ds. J.N. Zuijderduijn neemt afscheid van Oosterwolde-Kerkdorp-Noordeinde

22-09-2022

Op zondagmiddag 11 september heeft ds. J.N. Zuijderduijn na een periode van ruim negen jaar afscheid genomen van de hervormde gemeente Oosterwolde-Kerkdorp- Noordeinde wegens zijn vertrek naar Zuilichem. Hij bediende het Woord uit Openbaring 3:14-22, de brief aan Laodicéa.

De gemeente werd vergeleken met lauw water, hun houding liet lauwheid zien. Hoe zijn wij? Zijn we ook zelfgenoegzaam? Rijk en verrijkt, wat is voor ons belangrijk? Dat ons leven in Christus wordt gevonden. Blijvend lauwe mensen zal Hij uit Zijn mond spugen. Waarom lijkt Jezus zo hard? Het is Zijn liefde, die kastijdt en bestraft. Het komt uit Zijn liefdeshart. Hij staat aan de deur en Hij klopt. Hier zien we een lijn naar Hooglied 5. Zo diep vernedert Hij Zich. Hij zoekt ons mensen op als Koning-Knecht. Christus heeft Zelf de deur opengemaakt. De deur naar God toe is open door Zijn volbrachte werk. De vraag werd gesteld of het ook ons verlangen is dat ons hart geopend is/wordt door Hem.

Vóór de dienst werd de afscheidnemende predikant toegesproken door wethouder B. Engberts namens het college van burgemeester en wethouders, door ds. C. van de Worp (consulent) namens classis Veluwe en Werkgemeenschap Noord en door ouderling G.J. Zieleman namens de gemeente. Ds. Zuijderduijn en zijn gezin werd Psalm 121:1 en 4 toegezongen.